Coding is cool_
u will C_
Coding is cool_
u will C_

Basen = trial_

Zanim skoczysz na głęboką wodę, naucz się pływać w naszym Basenie.

Przez pierwszy miesiąc w "Basenie" poznasz podstawy programowania i realny świat IT. To Twój czas na oswojenie się z nowymi informacjami w komfortowym środowisku. Wiemy, że programowanie może wydawać się trudne, ale na początku swojej drogi przekonasz się, że tak nie jest. „Na Basen” będziesz mógł przychodzić kiedy chcesz i uczyć się we własnym tempie w naszym biurze pod okiem doświadczonych developerów.

1 miesiąc

60+ godzin

Żadnych umów

Basen to miesięczny wstęp do C_school. Poznasz nasz program developerski i przekonasz się czy IT jest dla Ciebie. Sprawdź siebie, poznaj nas i kontynuuj naukę w C_school. Żadnych umów i zobowiązań.

Miesiąc nauki

Basen to 60 godzin nauki zupełnie za darmo i bez zobowiązań. w miesiąc poznasz podstawy programowania w Javie. Spotkasz innych kandydatów i będziecie się razem uczyć. Przychodź do naszego biura kiedy chcesz.

Żadnych wymagań

u nas nauczysz się wszystkiego od początku. Poziom rośnie wraz z twoją nauką. Budujesz wiedzę i umiejętności krok po kroku. Uczysz się we własnym tempie. Zaczynasz od podstaw i kończysz pisząc własny kod!

Tylko współpraca
i żadnej rywalizacji

Stawiamy na współpracę bo projekty IT to praca zespołowa. Ucząc się możecie sobie pomagać. Nie ma sprawdzianów, popełniaj błędy i ucz się z nich. Nam zależy, żebyś się nauczył, poznał IT i zdecydował czy to jest Twoja przyszłość.

0 umów

i zobowiązań

60h

programowania

1 miesiąc

nauki

Czego się nauczysz?_

Solidne podstawy

Już po miesiącu w Basenie będziesz umiał napisać swoje pierwsze programy w języku Java. Zdobędziesz solidne podstawy i tak potrzebną „Intuicję programistyczną”.


Przygotujemy Cię od podstaw do dalszego rozwoju i kontynuacji nauki programowania w kierunku profesjonalnego Java developera.

Program Basenu:

 • Wprowadzenie do świata języka Java i platformy Java Virtual Machine
 • Praca ze środowiskiem programistycznym IntelliJ IDEA
 • Podstawy składni języka Java
 • Tablice i proste algorytmy
 • Podstawy programowania i projektowania obiektowego - Klasy
 • Pakiety
 • Kompozycja i konstrukcja złożonych obiektów
 • Intefejsy
 • Wprowadzenie do kolekcji języka Java
 • Dziedziczenie
 • Obsługa wyjątków
 • API języka Java w zakresie obsługi czasu i dat

Pierwsze doświadczenie

Basen to miejsce w którym zdobywasz pierwsze cenne doświadczenia w programowaniu. Program jest specjalnie zaprojektowany tak, aby zaczynać od podstaw i sukcesywnie wchodzić na coraz wyższe poziomy. Jeśli to polubisz, świat IT będzie Twoją przyszłością.

Jeśli nie, to bez zobowiązań możesz skończyć Basen kiedy chcesz. To ważne, że dowiedziałeś się tego wcześniej.

Podczas basenu wiele razy spotkasz się z tutorialami "typu krok po kroku" np. instalacja środowiska na własnym komputerze, konfiguracja i zakładanie projektów w środowisku zintegrowanym.

Będziesz odpowiadał na pytania kontrolne dzięki którym będziesz pewien, że opanowałeś materiał i możesz pójść dalej. Nie sprawdzamy Cię, Ty się sprawdzasz. Uczysz się zdobywać wiedzę i doświadczenie.

Zadania praktyczne i projekty będą coraz trudniejsze i wymagały współpracy. Po ukończeniu Basenu będziesz gotowy rozpocząć pełną, intensywną edycję C_school.

Coding is cool_
u will C_

Dowiedz się więcej_

Administratorem danych osobowych jest Connectis International Outsourcing Solutions Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, e-mail: office.pl@connectis.pl (dalej jako "Connectis" lub „spółka”). Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@connectis.pl oraz adresu korespondencyjnego administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym/w związku ze złożeniem zapytania drogą mailową będą przetwarzane w celu kontaktu z osobą składającą zapytanie rozumianego jako uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)). Dane będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego od zakończenia korespondencji. Odbiorcami danych są partnerzy współpracujący z Connectis (po wyrażeniu zgody), podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu administratora danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych tj.: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, projektowanie i utrzymanie strony internetowej, obsługi poczty elektronicznej, usług prawnych, doradczych, marketingowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych dodatkowo są dostawcy technologii wykorzystywanych przez Stronę www. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO), prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO), prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO). W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, telefonicznie: (22) 531 03 00. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.